หน้าหลัก
เข้าระบบสมาชิก
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
 
  หน้าหลัก
       บทนำ
       หลักสูตร ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.6
       School Online คืออะไร
       ประโยชน์
       วิธีการเรียน
       ความสำเร็จ
       ข้อแตกต่าง
       สำหรับอาจารย์
       สถาบันเรียนกวดวิชา
       วิธีใช้งาน / คำแนะนำ
       บริการ by schoolonline
       ติดต่อเรา
 

วีดีโอแนะนำการใช้งานอบจ.เชียงใหม่ มอบโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา School Online จำนวน 36 โรงเรียน
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
chiangmai

ในวันที่ 27 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้การสนับสนุนโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา School Online ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 36 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนและคณะครู ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา School Online สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิชาการ เพิ่มศักยภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบาลเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนภายในจังหวัดเชียงใหม่...

พิธีมอบชุดสื่อการสอน School Online โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
chiangmai

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบชุดสื่อการเรียนการสอน School Online ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนและคณะครูของโรงเรียนแม่ริมวิทยาให้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษา School Online สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิชาการ เพิ่มศักยภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบาลเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของ รัฐบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนภายในจังหวัดเชียงใหม่...

โครงการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา School Online อบจ.เชียงใหม่
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
chiangmai

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิวล์ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ School Online ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 36 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและชุมชน ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา School Online สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิชาการ เพิ่มศักยภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบาลเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียน

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5389 1500-6 แฟกซ์: 0 5389 1500-6 e - Mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th Web Site : www.chiangmaipao.go.th

Copyright © 2011 Chiang Mai School Online. All Rights Reserved.